RIJKSGEDIPLOMEERDE en INDUSTRIËLE BRANDWACHTEN

Een rijksgediplomeerde brandwacht heeft de volledige brandweeropleiding gevolgd binnen een brandweerkorps of een rijkserkende opleidingsinstantie. Hij of zij is in het bezit van een diploma Manschap A of hoger. Veel van de brandwachten hebben dan ook vaak nog aanvullende specialistische opleidingen ernaast gevolgd. Deze brandwachten worden vaak ingezet om de brandveiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld bij: 

 • Storing/onderhoud BMI (brandmeldinstallatie)
 • Storing/onderhoud sprinklerinstallatie
 • Onderhoud wat brandgevaarlijk gerelateerd is, denk aan lassen, snijbranden, slijpen etc.
 • Werkzaamheden waarbij mogelijk gevaarlijke gassen ontstaan/vrijkomen
 • Werkzaamheden bij besloten ruimten

U ziet onze brandwachten dan ook vaak rondlopen in de gebouwen om de brandveiligheid te controleren. Zij doen tijdens een calamiteit de eerste inzet, eventueel ondersteund door het BHV-team van de locatie, totdat de brandweer of andere hulpverleningsinstantie ter plaatse zijn.

Waar kunt u deze brandwachten inzetten denk hierbij aan :

 • Scholen / Universiteiten
 • Ziekenhuizen / Verzorging / Verpleeghuizen
 • Winkelcentrums
 • Gebouwen die gerenoveerd worden of tijdelijk niet voldoen aan de brandveiligheid
 • Bioscopen / Theaters
 • Festivals & Evenementen
 • Industrie / Scheepsbouw

 

[contact-form-7 id="176" title="Contact form 1"]
BRANDWACHTEN MET SPECIALISATIES
MANGATWACHT / GASMETEN

Brandwachten werken ook vaak bij besloten ruimten. Dit kunnen echt afgesloten ruimtes zijn, maar ook putten, kelders en afgravingen kunnen als besloten ruimte aangemerkt worden. De brandwacht die hierbij werkt dient een certificaat buitenwacht/mangatwacht te hebben. Hij zal toezicht houden op veiligheid, gezondheid en welzijn. De besloten ruimte wordt gemeten op aanwezigheid van gevaarlijke gassen of stoffen en op het juiste zuurstofpercentage.DESKUNDIG LEIDINGGEVENDE PROJECTEN

Wanneer er gewerkt wordt in of met vervuilde grond of vervuild water dan moet volgens de huidige regelgeving een Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) continue bij de werkzaamheden aanwezig zijn. Bij werkzaamheden in of met vervuilde grond, (grond)water of baggerspecie dienen Deskundig leidinggevenden op een project over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne. U kunt onze DLP-ers inhuren, maar ook kunnen wij u adviseren en begeleiden bij het schrijven van de benodigde V&G plannen, de T&F klasse berekening en desgewenst het schrijven van het saneringsplan.