Middelbaar (MVK) en hoger veiligheidskundigen (HVK)

Veiligheid neemt een prominente rol in binnen de bedrijfsvoering en cultuur van bedrijven. Vaak is er niet voldoende kennis in huis om aan alle wettelijke eisen te voldoen en zal er een specialist ingehuurd moeten worden. Deze specialist is een middelbaar of hoger Veiligheidskundige (MVK of HVK).

Middelbare veiligheidskundigen en hogere veiligheidskundigen zijn allebei nodig! De MVK'er concentreert zich meer op de veiligheid op de werkvloer. Deze controleert of de veiligheidsplannen nageleefd en uitgevoerd worden door controles op locatie. De HVK'er zorgt dat de organisatie als geheel ook veilig werkt en de structuur biedt om veiligheid voor de werknemers te borgen. Een HVK-er is ervoor opgeleid om een uitgebreide RI&E en een VGM plan op te stellen en zal zijn uitgebreide kennis en kunde op het gebied van de arbowetgeving inzetten.

Beide veiligheidskundigen zijn in staat toolboxen te organiseren en te geven, veiligheidsinstructies te geven en inspecties/audits op locatie te verrichten.

Neem vrijblijvend contact op of

bel naar 085 - 3036 215

 

Beide veiligheidskundigen zijn in staat toolboxen te organiseren en te geven, veiligheidsinstructies te geven en inspecties/audits op locatie te verrichten.